EU Projekti

Obrt „OMP“ proveo projekt certificiranja sustava upravljanja

UKUPNA VRIJEDNOST: 355.335,00 kn

EU FINANCIRANJE: 299.902,74 kn

 

KONTAKT OSOBA:

 

Vladimir Pleško

E-mail: vladimir.plesko@gmail.com

             info@omp.hr

 

Obrt „OMP“-Obrada metala, trgovina u vlasništvu Vladimira Pleško, Gubaševo, Zabok, uspješno je završio projekat pod nazivom „Uspostava sustava upravljanja procesima, kvalitetom i okolišem“ referentne oznake KK.03.2.1.14.0103.

 

Projekat je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. Ugovor potpisujemo sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te sa Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro), a razdoblje provedbe Projekta je bilo od 20.prosinca 2018. do 20. prosinca 2019. godine.

 

Ukupna vrijednost Projekta je 355.335,00 kn, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva iznosila 299.902,74 kune. Ulaganje ovim projektom bilo je usmjereno na uvođenje i usklađenje sa međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001 te načelima Lean sustava upravljanja.

 

Svrha i cilj projekta su bili povećanje konkurentnosti i produktivnosti, povećanje zadovoljstva postojećih kupaca kao i pridobivanje novih kroz dosljednost i kvalitetu isporučenih proizvoda te smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš. Uvođenjem ovih normi dokazujemo da su ispunjeni određeni zahtjevi u poslovnim procesima što će

zasigurno povećati interese postojećih i budućih kupaca za uslugama našeg obrta.

 

 

Izgradnja fotonaponske elektrane OMP obrada metala za potrebe proizvodnoga pogona

UKUPNA VRIJEDNOST: 1.545.925,00kn

EU FINANCIRANJE: 1.245.648.75 kn

 

KONTAKT OSOBA:

 

Vladimir Pleško

E-mail: vladimir.plesko@gmail.com

             info@omp.hr

 

18.06.2018. OMP potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Razdoblje provedbe projekta je od dana potpisivanja Ugovora do 31. prosinca 2020.

Ukupna vrijednost Projekta je 1.545.925,00 kuna od čega se bespovratna sredstva dodjeljuju u visini od 1.245.648,75 kuna.

 

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

UKUPNA VRIJEDNOST: 988.111,44kn

EU FINANCIRANJE: 879.320,37kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.06.2017. – 01.06.2018.

KONTAKT OSOBA:

 

Vladimir Pleško

E-mail: vladimir.plesko@gmail.com

             info@omp.hr

 

Na dan 1. lipnja 2017. godine tvrtka OMP obrada metala, trgovina, Vladimir Pleško započela je s provedbom projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)- OMP Obrada metala i trgovina“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

 

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU:

 

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)- OMP Obrada metala i trgovina

 

Kratki opis projekta:

 

Glavna je uloga ovog projekta da njegovom provedbom brže ostvarimo postavljene ciljeve i poslovne rezultate. Prioritetno ulaganje u imovinu i nabavu novih softvera i informacijske opreme omogućit će nam modernizaciju poslovanja te ubrzati poslovanje. Svaki je dio projekta odabran na način da u budućnosti pruža mogućnost umrežavanja s novim tehnološkim sustavima, pruža mogućnost nadogradnje sustava i kompatibilnost s drugim softverima i hardverima.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 

Očekivani rezultati ovih ulaganja su bolja produktivnost rada i veći prihodi, koji će dovesti do povećanog obujma posla i novih zaposlenja. Planirana je nabava novog softvera i ulaganja u edukacije zaposlenika u svrhu poboljšanja i pružanja što kvalitetnije usluge našim kupcima te pružanja mogućnosti razvoja novih usluga, koji će pratiti svjetske trendove na našem tržišnom segmentu te kupcima pružiti vrhunsku uslugu na svjetskoj razini kvalitete. U dugoročnom planu u svoje poslovanje želimo uvesti nove softvere koji će nam pomoći da naše poslovanje i naša usluga bude još bolja na tržištu, što nam ujedno omogućuje i ovaj poziv. Ulaganje u softvere nužno je za daljni razvoj obrta, jačanje poduzetničkog duha, za ostvarivanje financijskih rezultata i utvrđivanje tržišne pozicije na vrlo konkurentnom tržištu.

 

Procjenjujemo da ćemo ovim projektom ubrzati ostvarene ciljeve i da ćemo skratiti rok za postizanje rezultata.

Dogradnja proizvodne hale i podizanje tehnološkog nivoa proizvodnje prerade metala - projekt je uspješno završen!

UKUPNA VRIJEDNOST: 15.997.519,33

EU FINANCIRANJE: 5.149.505,34

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.10.2016. – 01.04.2018.

KONTAKT OSOBA:

 

Vladimir Pleško

E-mail: vladimir.plesko@gmail.com

             info@omp.hr

 

> RASPISANI NATJEČAJI

> LETAK

OPIS PROJEKTA

 

Nositelj projekta je obrt OMP Obrada metala, trgovina iz Zaboka, Krapinsko-zagorska županija. Obrt se bavi preradom metala i proizvodnjom metalnih dijelova za proizvodnu i procesnu opremu za inozemne kupce i cjelokupnu proizvodnju izvozi na njemačko i švicarsko tržište. Investicija koju tvrtka planira u narednom kratkoročnom razdoblju odnosi se na:

 

• dogradnju postojeće proizvodne hale

• kupnju strojeva, mjerne opreme i računalnih programa.

 

Glavni problem s kojim se u ovom trenutku suočava tvrtka je nedostatak prostora u proizvodnoj hali u kojoj nema mogućnosti smještaja novih proizvodnih jedinica. Problem koji se nadovezuje je nedostatak strojeva za obradu metala najviše tehnološke razine za zadovoljavanje iskazane potražnje od strane postojećih i potencijalnih kupaca. Trend koji prevladava je orijentacija kupaca na sve manji broj dobavljača koji su u stanju proizvesti veliki broj pozicija čime se pojednostavljuje poslovanje i snižavaju troškovi i pri čemu se konkurentnost može postići jedino primjenom najsuvremenije tehnologije koja podrazumijeva mogućnost multitaskinga i izvršenja velikog broja operacija.

 

CILJEVI

 

Definirani Opći ciljevi projektnog prijedloga su:

 

Opći cilj 1 - Jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz ulaganje u izgradnju proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u tehnološki naprednu opremu

 

Opći cilj 2 - Doprinos jačanju konkurentnosti, povećanju izvoza te otvaranje novih radnih mjesta u Krapinsko-zagorskoj županiji.

 

Iz definiranih ciljeva, vidljivo je da se projektom ciljano ulaže u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice što u konačnici doprinosi ostvarivanju pozitivnih rezultata poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji, generiranju novih radnih mjesta te povećanju zaposlenosti.

 

Specifični ciljevi (predstavljaju svrhu projekta) projektnog prijedloga su:

 

•  Specifični cilj 1 - Izgradnja proizvodnih kapaciteta i nabava suvremenih strojeva, mjerne opreme i računalnih programa;

 

Specifični cilj 2 - Uvođenje novih proizvoda kako bi se zadovoljili postojeći kupci i omogućila akvizicija novih

 

Specifični cilj 3 - Ulaganjem u nove tehnologije povećati konkurentnost i tržišnu poziciju na domaćem i stranim tržištima te posljedično povećanje prodaje i dobiti u svrhu daljnjeg rasta.

 

REZULTATI PROJEKTA

 

Svrha projekta direktno doprinosi traženim rezultatima Programa Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu i to ostvarenjem zadanih rezultata projekta:

 

• povećanje proizvodnih i skladišnih kapaciteta

• povećanje prihoda investitora od prodaje

• povećanje prihoda od izvoza

• povećanje broja zaposlenih

 

 

 

 

© 2016 OMP . Sva prava pridržana |  Web: IDESIGN